ปี พ.ศ. :  
2560
จังหวัด :  
อุบลราชธานี
หัวข้อ :   ที่ทำการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี