ปี พ.ศ. :  
2560
จังหวัด :  
อุบลราชธานี
หัวข้อ :   สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ