ปี พ.ศ. :  
2560
จังหวัด :  
อุบลราชธานี
หัวข้อ :   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี