ปี พ.ศ. :  
2560
จังหวัด :  
ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :   เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด