ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
กาญจนบุรี
หัวข้อ :   ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.1 กาญจนบุรี