ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
นครราชสีมา
หัวข้อ :    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6