ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
นครสวรรค์
หัวข้อ :   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ ระบบ เอฟ.เอ็ม 93.25 MHz