ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
นครสวรรค์
หัวข้อ :   ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 22 จังหวัดนครสวรรค์