ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
นครสวรรค์
หัวข้อ :   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์)