ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
นครสวรรค์
หัวข้อ :   หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ดนครสวรรค์