ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
นครสวรรค์
หัวข้อ :   สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2