ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
นครสวรรค์
หัวข้อ :   แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)