ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
นครสวรรค์
หัวข้อ :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42