ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
นครสวรรค์
หัวข้อ :   สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค 11 (จ.นว.)