ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
นครสวรรค์
หัวข้อ :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (กกต.)