ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
ปทุมธานี
หัวข้อ :   ศูนย์ควบคุมทางด่วน 5