ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
ปทุมธานี
หัวข้อ :   ศาลากลาง (หลังเก่า) จังหวัดปทุมธานี