ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
นนทบุรี
หัวข้อ :   สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี