ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
พังงา
หัวข้อ :   สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 21 (ทับปุด พังงา)