ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
พังงา
หัวข้อ :   หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง.1(พังงา)