ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
พังงา
หัวข้อ :   สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา