ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
พิษณุโลก
หัวข้อ :   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก