ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
พิษณุโลก
หัวข้อ :   ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดพิษณุโลก