ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
พิษณุโลก
หัวข้อ :   สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก