ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
พิษณุโลก
หัวข้อ :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 39 พิษณุโลก