ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
พิษณุโลก
หัวข้อ :   สำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 6