ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
ภูเก็ต
หัวข้อ :   แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต