ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
ภูเก็ต
หัวข้อ :   สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)