ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
ภูเก็ต
หัวข้อ :   หน่วยจัดการต้นน้ำเกาะภูเก็ต-ตะกั่วป่า