ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
มุกดาหาร
หัวข้อ :   ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 7.2 จังหวัดมุกดาหาร