ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :   เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด