ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด