ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
ระยอง
หัวข้อ :   โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง