ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
ระยอง
หัวข้อ :   จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง