ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
ลำปาง
หัวข้อ :   สำนักงาน กสทช. ภาค 3 และ สำนักงาน กสทช. เขต 3 ลำปาง