ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
สกลนคร
หัวข้อ :   ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร