ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
สกลนคร
หัวข้อ :   หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร