ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
สกลนคร
หัวข้อ :   ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 7.3 สกลนคร