ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
สงขลา-หาดใหญ่
หัวข้อ :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่