ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
สมุทรสาคร
หัวข้อ :   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร