ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
สุราษฎร์ธานี
หัวข้อ :   ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 11.3