ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
สุราษฎร์ธานี
หัวข้อ :   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11