ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
เชียงราย
หัวข้อ :   สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)