ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
เชียงราย
หัวข้อ :   แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1