ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
เชียงราย
หัวข้อ :   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย