ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
เพชรบุรี
หัวข้อ :   สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6