ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
เพชรบุรี
หัวข้อ :   หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี