ปี พ.ศ. :  
2559
จังหวัด :  
นครศรีธรรมราช
หัวข้อ :   ที่ทำการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักชลประทาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์