ปี พ.ศ. :  
2559
จังหวัด :  
เชียงใหม่
หัวข้อ :   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่