ปี พ.ศ. :  
2559
จังหวัด :  
นครสวรรค์
หัวข้อ :   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์